Call us
Tel.:+49 (0) 201 36 127 - 0
Fax:+49 (0) 201 36 127 - 77

contact
Location
Jacobi & Partner
Industrieberatung GmbH
Kennedyplatz 8
D-45127 Essen
Germany
Location Essen

Centrul de evaluare

Centrul de evaluare este un instrument modern de selectare şi evaluare a personalului.

Candidatul este pus faţă în faţă cu sarcini şi probleme concrete din mediul de lucru viitor şi prezintă rezultatele activităţii sale în timpul evaluării, care poate dura şi câteva zile. Performanţa demonstrată este evaluată cu ajutorul unui profil de competenţe cerute, stipulat pentru această activitate. În timpul evaluării, candidatul (bărbat-femeie) poate fi observat în diverse situaţii reale sau simulate. Evaluarea observatorilor oferă un ghid viitor pentru selectarea personalului şi sporeşte precizia prognozelor sau a evaluării potenţialului care va avea loc la finele procesului. Acesta din urmă este cazul în care rezultatul evaluării va fi folosit ca bază pentru măsuri viitoare de dezvoltare personală.

Avantajul evaluării constă din diferenţierea şi definirea clară a sarcinilor şi simulărilor pe baza cărora candidatul este evaluat, perioada extinsă pe parcursul căreia este observat şi caracterul verificabil al recomandărilor prin verdictul intuitiv al moderatorului. În special, la evaluarea competenţelor soft, cum ar fi caracteristici de personalitate, motivare, stil de comunicare şi conducere sau orientare către client, sistemul de evaluare aduce o contribuţie semnificativă la fiabilitatea concluziilor. Dacă este necesar, această “bază deja sănătoasă” poate fi suplimentată cu utilizarea instrumentelor de diagnosticare ale psihologiei organizaţionale.

Jacobi & Partner dezvoltă Centre de Evaluare specifice clientului şi obiectivelor. Utilizăm moderatori cu experienţă, profesionişti, un rezervor de sarcini demonstrate şi simulări şi expertiză în elaborarea evaluărilor şi rapoartelor. Aceste competenţe ne permit să elaborăm evaluări pentru clienţii noştri, orientate în mod specific către problemele şi obiectivele acestora. Pe baza acestor rezultate, oferim ajutor în luarea deciziilor sau prezentăm recomandări concrete pentru ocuparea noilor poziţii sau implementarea de măsuri de dezvoltare personală.

Nu folosim Centrele de Evaluare ca singura bază pentru evaluare. Depinde de activitatea şi mediul care fac un angajat să aibă succes.